Hjem - Lions Bogense

Menu

Vi støtter

Vi støtter

Det støtter Lions Club Bogense

Ansøgninger om tilskud modtages gerne - også fra udenforstående - dog er det hensigten, at klubben fortrinsvis giver støtte til foreninger, spændende og nyskabende projekter, svage og nødlidende. Endvidere gives støtte til projekter i Lions regi foreslået af Lionsorganisationen og lokale medlemmer / udvalg. Vi støtter normalt ikke projekter, som varetages af det offentlige.

Det er klubbens bestyrelse, som varetager behandlingen af indkomne ansøgninger. Endelige stillingtagen sker på eet af de nærmeste klubmøder - efter indstilling fra bestyrelsen.

Har du forslag til et projekt, som du mener Lions Club Bogensea kunne tænkes at ville støtte, så send en ansøgning til:


Præsidenten eller anvend link under kontakt os
I de forgange år har LC Bogense støttet mange formål - såvel lokale som nationale og internationale:

 

Lokale formål Nationale formål Internationale formål
Musikskolen YCE Tilskud ungdomslejr LCIF Lions Club International

Afholdelse af fest for ældreklubberne

Lions Prisen
http://www.lions.dk/
Operation Gensyn
Campaign Sight First K & H Fonden Indisk børnehjem
YCE Bidrag IR Projekt  
Diverse miniprojekter Operation Gensyn  
  Youth Exchange Lejr  

 

 

Stor aktivitet i Lions Club Bogense 2013

Lions Club Bogense har opgjort regnskabet op for det seneste års donationer og den gode opbakning til klubbens aktiviteter har gjort det muligt at uddele ikke mindre end 107.420 kr., udtaler vicepræsident Kjeld Aurbo Pedersen fra Lions Club Bogense.

Donationerne er bredt fordelt humanitært med både internationale, nationale og lokale modtagere. Her kan nævnes støtte internationalt til eksempelvis vaccination mod mæslinger i U-lande, hvor selv et lille beløb giver stor virkning.

Blot én vaccination, der koster 1 USD eller knap 6 kr., gør et barn immunt over for mæslinger. Det er målet, at sygdommen skal være udryddet på verdensplan i 2020.

  

Lions har støttet et børnehjem i Ellenbarei i det nordlige Indien med opførelse af køkkenfaciliteter, som gør det muligt under gode hygiejniske vilkår at give børnene et nærende måltid og højne sundheden. Vi har via Lions' fælles katastrofe- og hjælpefond ydet støtte rundt om i verden, hvor der er opstået akutte kritiske situationer, eksempelvis ved naturkatastrofer som jordskælv og oversvømmelser.

 

Nationalt/lokalt er der doneret beløb til handicaplejr, julearrangement for enlige, koncert for ældresagen og støtte til forskellige ungdomsforeningers arbejde, der har givet dem mulighed for deltagelse i udenlandske stævner og arrangementer.

 

Samtidig med disse donationer yder Lions en stor indsats som bidrag til, at unge mennesker får mulighed for at blive sendt ud i verden på udveksling og ungdomslejre. Det har vi også gjort i 2013, og det er en stor glæde at kunne sende unge mennesker ud i verden og opleve deres personlige udvikling i forbindelse med opholdet, fortæller Kjeld Aurbo Pedersen.

Lions Club Bogense medvirker ved udsendelse til både Europa og oversøiske lande og bliver overbevist om værdien heraf, når de unge mennesker kommer i klubben og fortæller om deres oplevelser og de bånd, de har knyttet.

 

Lions Club Bogense       

September 2013

 

 

Følg Lions