Hjem - Lions Bogense

Menu

Lokalprisen 2015

Læs også ugeavisens artikel HER


Lions Club Bogense nyder stor opbakning i lokalsamfundet og finder det derfor vigtigt, at dele af de indsamlede midler tilflyder hjælpearbejde i lokalsamfundet.

Modtagere kan findes gennem indstilling af andre, men også gennem ansøgning. Formålet med prisen er primært at fremhæve nogle af alle de gode kræfter, som yder et stort frivilligt hjælpearbejde.

LIONS LOAKALPRIS vil således blive uddelt som en økonomisk håndtrækning til det/de projekter der tildeles LIONS LOKALPRIS og falder i tråd med principper for uddeling af midler i Lions.

Lions Club i Bogense, håber på at modtage mange indstillinger til LIONS LOKALPRIS, så der kan ske kåring af en eller flere prismodtagere.

Ansøgerne skal laves en beskrivelse af hvorfor og til hvad donationen skal anvendes.

Donationen vil kunne effektiveres efter klubbens principper for uddeling i øvrigt til humanitært hjælpearbejde.

Følg Lions