Hjem - Lions Bogense

Menu

Jubilæum

Modtagere af donationer i forbindelse med Jubilæumsreception - se billeder nedenfor1: (5.000)
Bogense Seniorklub: formand Kurt Holmsted.
2: (5.000)
Aktivitetstilbud: aktivitetsmedarbejder Maria Skou:

3: (20.000)
Elenbarrie børnehjem i Indien: Niels Halkjær

4: (8.000)
Julepakker – sammen med Rotary og Lions Otterup. Laura og Pia

5: (12.000)
Gavekort til  familier med hjemmeboende børn - kombination til 4.. 

6. (10.000)
Foreningen 4H Bogense: Eva Hansen og Kim Warn
I arbejder med at give de unge mennesker en forståelse for de glæder en kolonihave.

7: (10.000)
Nordfyns Ungdomscenter: 
En aktivitet hvor der arbejdes med at give unge med særlige behov noget 

8: (10.000)
Børnehuset Sct. Anna: Britta Kristensen

9: (5.000)
Vågekonerne: Bente Bisgaard – Ulla Kakobsen – Daggi Jensen.

10: (5.000)
Bedre psykiatri -pårørende cafe i frivilligcenter sløjfen her i Bogense. Lone Eggert og Karin Granløkke.

11: (10.000)
Møllehavens Venner. Anni Jensen, Yrsa Christiansen, Tove Skov, Ruth Bang Rasmussen.
Beboerne på plejecenter Møllehaven

12: (10.000)
Søbos Venner. - Else og Knud Erik Ravn, Elly Larsen, Dorethe Helberg
Beboerne på plejecenter Søbo

13: (5.000)
Jo Dagning / Thea Søgaard Christensen birgitte Schwabe, Jakob Kyhn.
Frivilligcenter Nordfyn – juleaften for enlige.

14: (5.000) DG Keld Andersen
Ukraine og Lions Ukrainefonden.Tak til alle der har gjort disse uddelinger muligt ved de aktiviteter vi i Lions Bogense har afholdt.
Tak for alle Jer der er mødt frem og har modtaget donationerne som vi håber vil være med til at bringe Jer videre med hver Jeres projekter. 

Tak for lån af Rådhuset som er stillet til rådighed for denne reception.
 

Ugeavisen skrev:

Lions har skabt fest og overskud i Bogense i 50 år


KJELD AURBO OG PRÆSIDENT HENNING GAMMELGAARD ANDERSEN FRA LIONS INVITERER ALLE INTERESSEREDE MED TIL KLUBBENS 50 ÅRS JUBILÆUM, DER AFHOLDES PÅ BOGENSE RÅDHUS LØRDAG DEN 26. NOVEMBER KLOKKEN 14. FOTO: THOMAS GREGERSEN

I november 1971 stiftede en gruppe borgere fra Bogense og omegn den lokale Lions Club, der her 50 år senere stadig har et højt aktivitetsniveau og hvert år samler omkring 170.000 kroner ind til forskellige gode formål i ind- og udland.

Thomas Gregersen thgr ved fyens prik dk

Bogense: Du er inviteret med når byens Lions Club Bogense markerer sit jubilæum på Bogense Rådhus, hvor der lørdag den 26. november skal deles hele 150.000 kroner ud til gode lokale formål.

Egentlig skulle det pæne runde jubilæum være markeret sidste år, men det kunne ikke lade sig gøre i forhold til coronasituationen, men nu har de lokale løver så haft et ekstra år til at glæde sig og samle penge ind til donationer.

- Vi kunne jo ikke lave de resultater som vi gør med blandt andet anderæs, juletombola og SpisRockDans, hvis der ikke også var en kæmpe opbakning hos borgerne. Derfor har vi valgt, at alle kan komme med til fejringen af vores jubilæum, siger Henning Gammelgaard Andersen, der er siddende præsident i Lions Club Bogense.

Til tsunamofre og helt lokale formål

Overskuddet går både til gode formål international, nationalt og helt lokalt, hvor en af de faste donationer er julehjælp til økonomisk trængte familier i Nordfyns Kommune - og dem er der ikke blevet færre af de senere år.

- I forbindelse med receptionen bliver der givet donationer til 13 lokale formål og lige med hensyn til julehjælpen er det familiehuset, der står for uddelingen. Men Lions er også effektive, når der sker noget i det store udland. Da Sydøstasien i juledagene i 2004 blev ramt af den enorme tsunami, havde Lions i Danmark på få timer allerede sendt de første millioner afsted til Lions i de berørte lande. Faktisk har Lions i Danmark lige i dag sendt adskillige millioner afsted til nødhjælp i Ukraine, fortæller Henning Gammelgaard Andersen.

En af de unge klubber

Når man ser på andre Lions-klubber i landet, så har man i Bogense stadig god succes med at hverve nye medlemmer og holde et højt aktivitetsniveau.

- Jeg tror, det hænger sammen med, at vi ikke alene har mange af dem der altid stiller op og leverer en indsats, men også dem der kan få idéerne og gå forrest. Det betyder, at vi har en levende klub med nogle faste indtægtskilder og derfor også kan tiltrække nye medlemmer. Vi fik på et tidspunkt at vide, at vi er en af de klubber med et ungt aldersgennemsnit. Vores snit er nok 62, så det siger jo også noget om, hvad det er for nogle problemer, man måske har andre steder, mener præsidenten.

Netværk og sociale aktiviteter

Lokalt har donationerne typisk været rettet mod de svageste i samfundet samt til ungdomsarbejde og kulturelle formål.

- Udover at skabe de her aktiviteter, så ligger der jo også en masse netværk og sociale aktiviteter i klubben. Vi mødes fast den 2. og 4. onsdag i hver måned på hotellet og så har vi nogle udvalg, der står for de enkelte aktiviteter, fortæller Kjeld Aurbo, der er en af primusmotorerne i en række aktiviteter.

Det kræver ikke tilmelding at deltage, men man er meget velkommen til at melde sin deltagelse til Henning Gammelgaard Andersen på email til hgam ved outlook prik dk, så han kan danne sig et nogenlunde overblik.

Følg Lions