Lions BogenseLions BogenseAktiviteterFacts om LionsLinksKontakt os  
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Klik her for besøge Nextwave
 FACTS OM LIONS

Melvin Jones

Grundlægger af Lions Club International

 

Lions Clubs International.

Lions Club International er verdens største humanitære hjælpeorganisation.

Der er i dag lions klubber i 193 lande med over 47.000 klubber og i alt ca. 1.4 mill. medlemmer. I Danmark er der 315 klubber med lidt over 7000 medlemmer, der alle arbejder for at skaffe penge til de mange formål, som Lions bakker op om.

Lions skaffer penge ved forskellige pengegivende arrangementer som f.eks. loppemarkeder, kræmmermarkeder, koncerter, bog udgivelser og mange andre tiltag, der varierer meget fra klub til klub, men fælles for alle klubber, er at hver en krone der samles ind går ubeskåret til eet eller andet humanitært formål, der er altså ingen administrations omkostninger, alle administrationsomkostninger betales af medlemmernes kontingent.

På årsplan bliver det til et sted mellem 30 og 35 mil. Kroner, der fordeles til projekter, lokalt, nationalt og internationalt. Dertil kommer hospitals og tandlæge udstyr for ca 8-12 mill. kroner der sendes til lande med stort behov.

Derudover har lions nogle hoved formål:

Lions formål

 • at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk
 • at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab
 • at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd
 • at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse
 • at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser
 • at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed

Regler for god Lions-etik

På det første Convention i Dallas, Texas, blev Lions Code of Ethics vedtaget som de leveregler, enhver lion bør tilstræbe at have som underlag for sin aktive tilværelse:

 • Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid
 • Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele
 • Køb ikke din fremgang på andres bekostning
 • Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv
 • Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig
 • Gør venskab til et mål - ikke et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester
 • Opfyld dine medborgerlige forpligtelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning
 • Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte
 • Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned

Læs mere om Lions Clubs International på http://www.lions.dk/

Eller se en lille orienteringfilm om Lions Clubbernes start og virke:

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark